Μενού Κλείσιμο

Τήρηση  Αρχείου  Προσωπικών  Δεδομένων Πελατών Ακουστικών Βαρηκοΐας

Στην υποχρέωση μας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και της συμμόρφωσης μας προς την νέα νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (GDPR – EE 2016/679), σας γνωρίζουμε ότι στην εταιρεία μας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε αρχείο μη ευαίσθητων δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, μόνο στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την μεταξύ μας επικοινωνία (Ονοματεπώνυμο, Ταχυδρομική – Ηλεκτρονική Διεύθυνση, Τηλέφωνο) και για την ρύθμιση παραμέτρων των Ακουστικών σας, κατά την οποία απαιτούνται δημογραφικά στοιχεία (Φύλλο, Ηλικία, βαθμός και τύπος Βαρηκοΐας).

Ρητά αναφέρουμε ότι ενεργούμε μόνοι μας την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που εμείς συγκεντρώνουμε και ουδέποτε διαθέτουμε, ή κοινοποιούμε, ή ανακοινώνουμε σε τρίτους, ή εμπορευόμαστε προσωπικά δεδομένα.

Με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ασχολούνται μόνο επιλεγμένα στελέχη μας, τα οποία έχουν ενημερωθεί σχετικά για την ορθή πρακτική και τις νόμιμες υποχρεώσεις τους.

Για επιπλέον πληροφορίες, ανατρέξτε και στην “Πολιτική Απορρήτου και Cookies” της ιστοσελίδας ή επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Language »»