Μενού Κλείσιμο

Το Αφτί

Η Ακοή είναι μία από τις 5 ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή), όπως αυτές απαριθμήθηκαν για πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη (384-322πχ).
 
Το Αφτί είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα αισθητήρια όργανα του ανθρώπινου οργανισμού.
Αποτελείται από τρία μέρη με συγκεκριμένη λειτουργία το καθένα :
Έξω Αφτί – το Πτερύγιο συλλέγει τα Ηχητικά Κύματα τα οποία προωθούνται μέσω του Ακουστικού Πόρου στην Τυμπανική Μεμβράνη
 
Μέσο Αφτί – η πρόσπτωση των κυμάτων στην επιφάνεια της Μεμβράνης δημιουργεί δονήσεις που μεταφέρονται στο Κοχλία μέσω του οσταριώδους συστήματος Σφύρα – Άκμονας – Αναβολέας (τα τρία μικρότερα οστά στον ανθρώπινο οργανισμό)
 
Έσω Αφτί – οι δονήσεις από τα τρία οστάρια προκαλούν μεταβολές στα υγρά του Κοχλία, θέτοντας σε μηχανική κίνηση τα Τριχωτά Κύτταρα που βρίσκονται κατά μήκος της έλικας του Κοχλία και που αντιπροσωπεύουν συγκεκριμένες περιοχές συχνοτήτων ξεκινώντας με τις υψηλές (πρίμα) και καταλήγοντας στις χαμηλές (μπάσα).
Κάθε φορά που πάλλεται η Τυμπανική μεμβράνη, η ένταση και η περιοδικότητα της κίνησης αυτής ενεργοποιεί εκείνες τις περιοχές των Τριχωτών Κυττάρων που ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά του ήχου που έκανε αρχικά την Μεμβράνη να κινηθεί 
 
Στα Τριχωτά Κύτταρα εφάπτονται οι Συνάψεις του Ακουστικού Νεύρου. Η μηχανική διέγερση των κυττάρων πυροδοτεί Ηλεκτρικούς Παλμούς, οι οποίοι μέσω των Συνάψεων και του Ακουστικού Νεύρου, κατευθύνονται προς τα ανώτερα Εγκεφαλικά Στελέχη και τον Φλοιό του Εγκεφάλου…
 
…εκεί Επεξεργάζονται, Αναγνωρίζονται και Αποδίδονται ως αυτό που αποκαλούμε Αίσθημα της Ακοής

Έλεγχος Ακοής

Η μέτρηση και η αξιολόγηση της Ακοής πραγματοποιείται από Ωτορινολαρυγγολόγους Ιατρούς και από ειδικούς Ακοολόγους-Νευροωτολόγους.
 
Η εξέταση γίνεται βάση της κλινικής εικόνας του εξεταζόμενου και με τη χρήση ειδικών Ακοολογικών Συσκευών όπως Ακοογράφος, Τυμπανογράφος, Προκλητά Δυναμικά. Οτοακουστικές Εκπομπές κα.
 
Το Ακοόγραμμα, είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης  με Ακοογράφο. Δείχνει με σαφήνεια την κατώτατη στάθμη της έντασης ενός ήχου που γίνεται ακουστός από τον εξεταζόμενο, για κάθε συχνότητα από 125 έως τα 8.000Hz και σε ορισμένες περιπτώσεις έως τα 10.000Hz
 
Στα παραδείγματα Ακοογραμμάτων που ακολουθούν αποτυπώνεται οι συχνότητες και οι εντάσεις ήχων όπως, μιας βρύσης που στάζει, δυο ανθρώπων που συνομιλούν, του χτύπου κινητού τηλεφώνου, μιας μοτοσικλέτας, κλπ,
Η κόκκινη γραμμή είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης (το “κατώφλι της ακοής” ) και υποδηλώνει ότι, ο συγκεκριμένος εξεταζόμενος ακούει μόνο εκείνους τους ήχους που βρίσκονται κάτω από αυτή την γραμμή
 
 
Είναι προφανές ότι, στο αριστερό Ακοόγραμμα όλα είναι ακουστά (φυσιολογική ακοή) ενώ δεξιά, ο εξεταζόμενος δεν ακούει καθόλου το κελάδημα των πουλιών και το “παιχνίδι” των παιδιών,  μόλις που ακούει την βρύση,  αλλά το σημαντικότερο, ή συνομιλία δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων δεν του είναι ξεκάθαρα αντιληπτή. Δείχνει να έχει μια Υψίσυχνη Απώλεια Ακοής (δεν ακούει σωστά τα πρίμα) που θα μπορούσε να είναι π.χ. λόγω ηλικίας όπου επιπρόσθετα θα χρησιμοποιούσαμε τον όρο πρεσβυακουσία
 
 
 
 
Language »»