Μενού Κλείσιμο

Το Αφτί

Η Ακοή είναι μία από τις 5 ανθρώπινες αισθήσεις (όραση, ακοή, γεύση, όσφρηση και αφή), όπως αυτές απαριθμήθηκαν για πρώτη φορά από τον Αριστοτέλη.
 
Το αφτί είναι ένα από τα πιο πολύπλοκα αισθητήρια όργανα του ανθρώπινου οργανισμού. Αποτελείται από τρία μέρη με συγκεκριμένη λειτουργία το καθένα :
 
 
Έξω Αφτί – συλλέγει τα Ηχητικά Κύματα και τα προωθεί μέσω του Ακουστικού Πόρου προς την Τυμπανική Μεμβράνη
 
Μέσο Αφτί – η πρόσπτωση των κυμάτων προκαλεί δονήσεις στη μεμβράνη και στα τρία οστάρια (Σφύρα, Άκμονας, Αναβολέας) που βρίσκονται πίσω από αυτή και που “συνδέουν” την μεμβράνη με τον Κοχλία στο Έσω Αφτί
 
Έσω Αφτί – οι δονήσεις από τα οστάρια προκαλούν μεταβολές στα υγρά του κοχλία, θέτοντας σε κίνηση τα τριχωτά κύτταρα που βρίσκονται σε αυτόν
 
Η μηχανική διέγερση των τριχωτών κυττάρων πυροδοτεί ηλεκτρικούς παλμούς, οι οποίοι μέσω των συνάψεων του Ακουστικού Νεύρου που ακολουθεί, κατευθύνονται προς τον φλοιό του Εγκεφάλου,
 
…εκεί επεξεργάζονται, αναγνωρίζονται και αποδίδονται ως αυτό που αποκαλούμε Αίσθημα της Ακοής

Τύποι Βαρηκοΐας​

Β α ρ η κ ο ΐ α                       

Η Βαρηκοΐα είναι το αποτέλεσμα της μειωμένης αίσθησης της Ακοής λόγω της υπολειμματικής λειτουργίας κάποιου από τα εμπλεκόμενα μέρη στη συγκεκριμένη διαδικασία.
 
Αν και τις περισσότερες φορές σχετίζεται με κληρονομικότητα ή με την ηλικία, όλο και περισσότερα νεαρά άτομα παρουσιάζουν κάποια μορφή Βαρηκοΐας. Ο εργοστασιακός και ο κυκλοφοριακός θόρυβος, η μουσική, η τηλεόραση και γενικότερα οποιοδήποτε έντονο ηχητικό περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει απώλεια ακοής σε όλες τις ηλικίες.
 
Τ ύ π ο ι   Β α ρ η κ ο ΐ α ς
Νευροαισθητήριος Βαρηκοΐα – (ο πιο συνηθισμένος τύπος απώλειας της ακοής)
Παρουσιάζεται όταν καταστρέφονται τα Τριχωτά Κύτταρα που βρίσκονται στον Κοχλία και βοηθούν στην μεταφορά των ήχων στον Εγκέφαλο
Τα συμπτώματα είναι: δυσκολία διάκρισης της ομιλίας, ψιλοί ήχοι όπως το κελάηδημα των πουλιών εξαφανίζονται, οι συνομιλητές μας ακούγονται σαν να ψιθυρίζουν, ρωτάμε συχνά  να επαναλάβουν αυτό που είπαν.
 
Πιθανές αιτίες είναι:
·         η  έκθεση σε πολύ δυνατούς ήχους
·          γενετικές αιτίες
·          ιώσεις του Έσω Αφτιού
·          χημειοθεραπείες / ακτινοβολίες
·          τραυματισμός της κεφαλής
·          η ηλικία  
 
Η Νευροαισθητήρια Βαρηκοΐα είναι μόνιμη και μπορεί να αντιμετωπιστεί Ιατρικά ή με Ακουστικά Βαρηκοΐας.
 
Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας
Παρουσιάζεται όταν οι ήχοι δεν μπορούν να φτάσουν στο Έσω Αφτί
 
Πιθανές αιτίες είναι:
 
·          η μεγάλη ποσότητα κεριού στον Ακουστικό Πόρο
·          η παρουσία υγρού στο Μέσω Αφτί
·          ιώσεις / φλεγμονές του Μέσω Αφτιού
·          τρύπα στην Τυμπανική Μεμβράνη
·          τραυματισμός της κεφαλής
 
Η Βαρηκοΐα Αγωγιμότητας δεν είναι κατά ανάγκη μόνιμη, μπορεί να αντιμετωπιστεί Ιατρικά ή Χειρουργικά καθώς και με Ακουστικά Βαρηκοΐας τύπου Οστεόφωνα
 
Μεικτού Τύπου Βαρηκοΐα
Ορισμένοι άνθρωποι εμφανίζουν και τους δύο τύπους βαρηκοΐας, η οποία σε αυτή την περίπτωση ονομάζεται Μεικτού Τύπου.
 
Αντιμετωπίζεται Χειρουργικά ή με Ακουστικά Βαρηκοΐας

Έλεγχος Ακοής

Η μέτρηση και η αξιολόγηση της Ακοής πραγματοποιείται από Ωτορινολαρυγγολόγους Ιατρούς και από ειδικούς Ακοολόγους-Νευροωτολόγους. Γίνεται βάση της κλινικής εικόνας και και πλέον με τη χρήση ειδικών ακοολογικών συσκευών όπως Ακοογράφος, Τυμπανογράφος, Προκλητά Δυναμικά. Οτοακουστικές Εκπομπές κα.
 
Το Ακοόγραμμα, που ειναι το αποτέλεσμα της εξέτασης  της ακοής με  Α κ ο ο γ ρ ά φ ο , δείχνει με σαφήνεια ποια είναι η κατώτατη στάθμη της έντασης ενός ήχου που αυτός γίνεται ακουστός για κάθε συχνότητα
 
Στα παραδείγματα Ακοογραμμάτων που ακολουθούν αποτυπώνεται η συχνότητα και η ένταση ήχων όπως μιας βρύσης που τρέχει, δυο ανθρώπων που συνομιλούν, του χτύπου κινητού τηλεφώνου, μιας μοτοσικλέτας, κλπ, καθώς και το “κατώφλι της ακοής” του εξετασζόμενου, η <κόκκινη γραμμή> η οποία υποδηλώνει ότι, ακουστοί είναι  μόνο οι ήχοι με εντάσεις που βρίσκονται κάτω από αυτή.
 
Έτσι, στο αριστερό Ακοόγραμμα όλα είναι ακουστά (φυσιολογική ακοή ενώ στα δεξιά φαίνονται η βρύση μόλις να ακούγεται, ενώ το κελάδημα των πουλιών και το παιχνίδι των παιδιών να μην ακούγετονται καθόλου, το σημαντικότερο δε, ή συνομιλία δύο ή περισσοτέρων ανθρώπων να μην είναι ξεκάθαρα αντιληπτή (αυτό θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα της εξέτασης ενός ατόμου με απώλεια π.χ λόγω ηλικίας)
 
 
Language »»